ALUMNI

Misiunea Departamentului Alumni este aceea a dezvoltarii relaţiilor de colaborare dintre UAV şi absolvenţii săi, promovării imaginii Universităţii şi ridicării prestigiului acesteia pe plan intern şi internaţional. Acest departament este subordonat Centrului de Consiliere în Carieră şi Orientare Profesională din UAV.

Obiectivele departamentului sunt:

  1. construirea unor relaţii de colaborare între UAV şi absolvenţii din toate promoţiile,
  2. cultivarea spiritului de apartenenţă a absolventilor la comunitatea academică a UAV şi implicarea acestora în susţinerea Universităţii.
  3. orientarea profesională şi stabilirea unor parteneriate între Universitate, membrii ALUMNI şi mediul economic.
  4. monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor;
  5. sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi de cercetare din universitate;
  6. menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice UAV.